kategorijo: Pravica do odstopa

Potrošnik ima pravico do odstopa od te pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki jo imenujete vi in ​​ni prevoznik, prevzamete blago ali, v primeru delnih dobav, zadnjo dostavo.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nam morate poslati – SMARTBLU.at, Galling 1, A-9063 Maria Saal ali shop@smartblu.at – jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali elektronski pošti) o vaši odločitvi, da za preklic te pogodbe. Uporabite lahko priložen vzorec odpovedi. Vendar to ni obvezno.

Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred iztekom odpovednega roka.

Če prekličete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire načina dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo), ki jih je treba takoj povrniti in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo isti način plačila, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam zaradi tega odplačila ne bomo zaračunali nobenih stroškov. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, kar nastopi prej. Blago morate vrniti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.

Vzorec obrazca za preklic
(Če želite odstopiti od pogodbe, kopirajte ta obrazec in ga pošljite nazaj)

Za: shop@smartblu.at
E-pošta : jaz/mi (*) s tem preklicujem pogodbo, ki sem jo/nas sklenil (*) za nakup naslednjega blaga (*):

  • Naročeno (*)/prejeto (*)
  • Ime potrošnika(-ov)
  • Naslov potrošnika(-ov)
  • Datum

(*) Neustrezno črtati

B2B stranke (podjetja) so oproščene vračil in odpovedi.